logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

38. ročník letného tábora umenia pre dospelých.

LETAVY sú stretnutím ľudí, ktorí majú k umeniu blízko, ale nie je ich profesiou, ľudí, ktorí hľadajú cestu ku krásnu a potrebujú usmerniť, ľudí, ktorí už vedia, kam smerujú, ale hľadajú nové cesty k dosiahnutiu cieľa. Týmto cieľom je výtvarný, divadelný, literárny, fotografický, tanečný a hudobný spôsob komunikácie.
Význam Letáv je v stretávaní človeka s človekom – tvárou v tvár, človeka s umením, umenia s prírodou.

LETAVY znamenajú: 
Podporu talentov.
Dodávanie odvahy iným i sebe samému.
Sú miestom, kde túžba bez strachu skúsiť to, posúva mnohých dopredu.

VÝSTUPY Z LETÁV
Všetky práce sú vystavované na nočnej vernisáži v piatok. Prezentácie divadelných dielní, literárnej a hudobno-textárskej dielne sú prezentované v piatok a sobotu. Diela budú zdokumentované, digitálne spracované a uverejnené vo virtuálnej galérii. Rovnako aj video, foto záznamy i obľúbený „Letavský nočník“. Každý účastník je povinný poskytnúť jedno vytvorené dielo organizátorovi za účelom jeho prezentácie na výstave artefaktov z LETÁV. Termín výstavy bude zverejnený po skončení akcie.

Viac info a prihlášky: https://www.letavy.sk.