logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Rektorát PU v Prešove a Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pozývajú na medzinárodnú konferenciu Prekračovanie hraníc (k tvorbe Karola Horáka), ktorá sa uskutoční dňa 23. januára 2024 pri príležitosti životného jubilea autora.

Tematické okruhy:

Osobnosť Karola Horáka v slovenskej literatúre po roku 1989;
Genologické a poetologické aspekty diela Karola Horáka;
Medzi drámou, divadlom a performativitou (interdisciplinárne presahy);
Komparatívne štúdie (tvorba  Karola Horáka v kontexte zo svetovej literatúry);
Alternatívne podoby slovenského divadla na amatérskej a profesionálnej scéne.

Organizátori si vyhradzujú právo vybrať príspevky podľa zaslaných tém. 

Na konferencii budeme tiež prezentovať minuloročné zborníky, ktoré zašleme autorom príspevkov a ďalším záujemcom.

Termín odovzdania tém referátov – 20. december 2023.

Autor fotografie: Patrik Čech