logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Divadelný ústav pripravuje konferenciu s názvom Divadlo a 30 rokov samostatnej Slovenskej republiky alebo Ako sme sa hľadali. Uskutoční sa 15. a 16. novembra 2023 v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave so začiatkom o 9. 15 hod.

V roku 2023 sme si pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Dňa 1. januára 1993 začalo
Slovensko viesť aj vlastnú a zvrchovanú kultúrnu politiku, a to na všetkých úrovniach – od
organizačnej, ekonomickej, legislatívnej až po rozvoj divadelnej siete a samotnú divadelnú tvorbu.

„Témy dvojdňovej konferencie budú zamerané na kultúrno-spoločenské i organizačné zmeny v
divadlách, rozvoj prezentácie divadiel doma a v zahraničí a filozofické východiská pri formovaní
umeleckých výpovedí
,“ povedala teatrologička Dária Fojtíková Féherová z Divadelného ústavu.
Témy odborných príspevkov budú pestré – od záujmu o divadlo cez financovanie kultúry, divadelný
marketing až po priestor medzi nezávislou scénou a kamennými divadlami, a to na príklade viacerých
domácich divadelných inštitúcií a subjektov.

Moderátormi konferencie budú Michaela Mojžišová a Peter Himič. Konferenciu 15. novembra o 9.15
hod. otvoria kultúrna manažérka, teatrologička a bývalá ministerka kultúry vo vláde odborníkov Silvia
Hroncová
a historik Ivan Kamenec.

Súčasťou konferencie bude aj sprievodné podujatie – reinštalácia výstavy Ako sa hľadáme alebo 30
rokov Slovenskej republiky v divadelných inscenáciách
, ktorú dosiaľ mohli vidieť návštevníci v Martine a v Brne. Autori konceptu výstavy, kurátori Lenka Dzadíková a Marek Godovič, sa zamýšľali, akým spôsobom reflektujú tri desaťročia našej republiky divadelníčky a divadelníci. Výstava nazerá na
obdobie uplynulých tridsiatich rokov prostredníctvom fotografií, objektov od slovenských výtvarníčok
a výtvarníkov aj úryvkov z dobovej tlače. Vernisáž sa uskutoční 15. novembra 2023 v Slovenskom
národnom divadle o 17.00 hod.

V prípade záujmu o účasť na konferencii je potrebná registrácia: daria.feherova@theatre.sk.