logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

„S Adamčiakom odchádza generácia vizionárov a vnútorne slobodných ľudí. Zostáva po nich prázdne miesto, ktoré bude nesmierne ťažké zaplniť,“ napísal po jeho smrti kurátor a teoretik Daniel Grúň.

Prvá JAMA – 73. ročník Milana Adamčiaka (číslovanie si požičiava z nedožitého veku Milana Adamčiaka) mala zámer oživiť Adamčiakov odkaz a pohľad na umenie na miestach, na ktorých prežil posledné roky života, cez aktuálnu tvorbu žijúcich umelcov.

JAMA pôvodne vznikla bez plánu na budúcnosť. Malo ísť o jednorazové podujatie so zámerom pripomenúť Adamčiaka, oživiť jeho tvorbu a predstaviť ho miestnym v Banskej Belej a okolí. Jej priebeh a spontánne spolupráce, ktoré okamžite vyvolala, nás rýchlo presvedčili, že má zmysel pokračovať.

Medzitým sa JAMA zmenila na čosi, čo aktuálne voláme „podujatie intermediálneho umenia“. Spomienka na Milana Adamčiaka je v ňom východisková, no jeho samotná tvorba nie je kľúčová – témou sa stáva z roka na rok viac a viac skôr motív slobody realizovať sa a reagovať na svet okolo nás akýmkoľvek spôsobom, ktorý nás aktuálne zaujíma. V adamačiakovskom duchu sa na JAMA snažíme rúcať bariéry a stereotypy, počínajúc našimi vlastnými. Tak ako Adamčiak bol umelcom, aj vedcom-muzikológom, aj my sa snažíme vytvárať každoročne program sympozijný aj umelecký. Miesto tu majú etablovaní umelci aj študenti a nadšenci. Dôležitým momentom, ku ktorému sa neustále vraciame, je spájanie účastníkov z rôznych prostredí a presah do spoločenských tém. Návštevníkov nabádame k aktívnej participácii a do príprav a realizácie priamo zapájame – vždy, keď to okolnosti umožnia – miestnu komunitu.

Od svojho založenia v roku 2019 JAMA prebieha v dramaturgicko-umeleckej koncepcii jej zakladateľov, Fera Királya a Evy Vozárovej, v spolupráci s Banskou St a nicou Contemporary.

Miesto konania: Banská Štiavnica, Banská Belá a okolie.

Viac o JAMA a umelcoch 77. ročníka: https://www.jama.ooo.