logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Pozývame vás do Zvolena na informačný seminár pre kultúrno-osvetových pracovníkov v oblasti vzdelávania a sociálnej prevencie.

Cieľom informačného seminára je efektívnejšia príprava a realizácia vzdelávacích aktivít, rozvoj spolupráce a sieťovanie medzi Národným osvetovým centrom, regionálnymi a krajskými osvetovými zariadeniami.
Diskusie budú zamerané na výmenu názorov, skúseností, prezentáciu dobrej praxe, ale aj riešenie výziev či problémov.

📥 Registrácia: https://www.nocka.sk/registracia.
👉 Viac informácií: https://www.nocka.sk/informacny-seminar-kos-ros-20240301/.