logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

69. Hviezdoslavov Kubín bude štyri dni hostiť viac ako tristo súťažiacich, ktorí prešli všetkými stupňami súťaže od obvodných kôl až po krajské. Vystúpenia detských recitátorov  budú komponované do recitátorských blokov v réžii Judity Sadílekovej. Moderátorskú taktovku preberie Veronika Mészárošová. Organizátor sľubuje aj ďalšie zaujímavé prekvapenia v sprievodnom programe, ako napríklad autorské čítanie a besedu s Ivanom Štrpkom a predstavenie vydavateľstiev Koloman Kertész Bagala a Modrý Peter, interpretačný seminár venovaný básnickej tvorbe Ivana Štrpku a Osamelých bežcov pod vedením Mariána Milčáka, tanečno-hudobný duet s príbehom LOPEROHUNT tvorcov Robie Legrosovej a Matthieua Legrosa, tvorivý seminár Deti na ceste k prednesu pod vedením Elišky Sadílekovej či workshop Od telesnosti k materiálu a späť pod vedením Márie Danadovej a Filipa Jekkela.

Hviezdoslavov Kubín je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese, ktorá vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Na rôznych stupňoch súťaže sa každý rok do nej zapájajú tisíce recitátorov. Z mnohých sa stali zaujímavé kultúrno-spoločenské osobnosti, napríklad Július Satinský, Lucia Hurajová, Milan Ondrík či Táňa Pauhofová.

Hlavným organizátorom podujatia je Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Program a ďalšie informácie o festivale nájdete na www.nocka.sk alebo na facebookovom profile Hviezdoslavov Kubín.