logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Počkaj, vtáčik, neuleť!
Poletíme spolu hneď.

Vrtíš hlávkou. Čudno ti,
že chcem lietať ako ty?

Ako ty mám krídla dve,
ale kdesi schované.

Počuduj sa, môj milý,
trochu sa mi skrivili.

Pristrojiť sa pristroja – 
len či v skúške obstoja?

Pavol Országh Hviezdoslav

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách – pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek – a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.

70. Hviezdoslavov Kubín bude päť dní hostiť viac ako tristo súťažiacich.

V hlavnom programe vystúpi pätnásť recitačných kolektívov a divadiel poézie a recitátori piatich kategórií od detí až po dospelých.

Vystúpenia detských recitátorov, otvorenie a záver Hviezdoslavovho Kubína budú komponované do recitátorských blokov v réžii Judity Sadílekovej. Moderátorky programov budú Veronika Mészárosová a Vanesa Hagyungová, detské programy bude hudobne sprevádzať Matej Topoľovský a v záverečnom poetickom programe vystúpi Spevácky zbor Úsmev z Prievidze.

Organizátor sľubuje zaujímavé prekvapenia v sprievodnom programe, ako napríklad besedy s Milou Haugovou a Veronikou Dianiškovou, workshop Od kvalitnej predlohy ku kvalitnému umeleckému prednesu s Maricou Šiškovouworkshop divadla poézie Básnici javiskového obrazu s Patrikom Lančaričom.

Národné osvetové centrum ďalej pripravuje:

premiéru filmu Päť tvárí prednesu o piatich úspešných pedagogičkách, ktoré pripravujú recitátorov a recitátorky Hviezdoslavov Kubín

film o histórii Hviezdoslavovho Kubína: oral history s Maricou Šiškovou, úspešnou pedagogičkou z Nitrianskeho kraja, a Jaroslavou Čajkovou, dlhoročnou odbornou pracovníčkou pre umelecký prednes v Národnom osvetovom centre, a ďalšími významnými osobnosťami Hviezdoslavovho Kubína.

Sedemdesiate výročie oslávi Hviezdoslavov Kubín aj spomienkovým večerom pod názvom Zvuky mojej citnej lýry (v réžii Patrika Lančariča), v rámci ktorého vystúpia v minulosti úspešní recitátori a recitátorky – Lenora Nátherová, Peter Zemaník, Roman Féder, Renáta Rea Jánošík Ryníková, Ingrid Zachorecová, Soňa Pariláková, Michaela Viskupičová, Adela Dukátová a Veronika Mészárosová –, a tiež hudobníčka Katarína Máliková a moderátorka Vanesa Hagyungová.

Zaujímavosťou bude aj prenesená a znovupremiérovaná výstava pod názvom Hľadám sa, hľadám…, ktorá bola vytvorená pri príležitosti stého výročia úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava. Výstava poetickým jazykom otvára možnosti interpretácie Hviezdoslavovej básne Hľadám sa, hľadám… a približuje Hviezdoslavov Kubín.

Viac informácií na https://www.nocka.sk/hviezdoslavov-kubin-70/ alebo na https://www.facebook.com/HviezdoslavovKubin.