logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Festival vysokého napätia divadla a tanca.

Čo príde po človeku? 
Možno nový ľudský druh, možno tma. 

Telá zrodené z časo-priestorových anomálií sa budú na lyžiarskych svahoch alebo v ruinách kultúrnych domov stretávať s klonmi našej niekdajšej podoby. Vystavené novým situáciám a zapájané do nepredvídateľných dialógov, naučia sa opätovne dýchať a pohybovať. A budú sa usilovať spomenúť si na to, čo kedysi vedeli a videli. 
Ale bude to možné vo svete s radikálne odlišnými podmienkami? Vo svete bez svetla (hoci s nádejou), vo svete bez vody (hoci so smädom po poznaní), vo svete bez priestoru (hoci s veľkorozmernými túžbami). 

KIOSK to skúsi. 

Do novej reality prinesie projekty s nízkym energetickým výkonom, také, ktoré nepotrebujú elektrinu, nie sú závislé od klasickej infraštruktúry. KIOSK tak odstraňuje ďalšiu zložku bohatého divadla. Kde končí trpezlivosť performatívnych umení? Čo všetko sú divadlo a tanec ochotné obetovať organizátorom, ktorí trpia vysokými účtami za elektrinu?

Viac na: https://www.kioskfestival.sk