logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

KIOSK 17

FESTIVAL BLÍZKEHO STRETNUTIA

25. – 28. 7. 2024

V aktuálnom 17. ročníku sa Kiosk zameriava na tému INVÁZIE a jej rôznych podôb.

Invázie ako stretnutia s neznámym, ako strach z nového a z toho, čomu nerozumieme. Invazívne môžu byť rastliny, zvuky, divadelné formy, ale aj odlišné názory či cudzie kultúry. Ako na to všetko môže reagovať divadelný festival? Budeme hľadať cudzorodé prvky v mestách, v prírode, v komunitách, regiónoch, v ľuďoch a skúmať, čím nás menia a formujú. Kedy a ako je invázia násilná a devastačná, a kedy vie byť impulzom pre pokrok či nové perspektívy? 

Do Žiliny a jej okolia prináša festival slovenské divadelné aj tanečné inscenácie a performancie, rozmanité intervencie do verejného priestoru, zvukové a vizuálne inštalácie, diskusie a ďalšie viac či menej invazívne umelecké formy.

Príďte zažiť blízke stretnutie neopakovateľného druhu!

Viac: https://www.kioskfestival.sk/festival/.