logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

FESTIVAL DIVNÉ VECI je medzinárodný divadelný site specific festival, ktorý funguje na princípe tvorivého interaktívneho dialógu s miestnymi obyvateľmi a skupinami žijúcich v danej lokalite. Zámerom festivalu DIVNÉ VECI je poskytnúť priestor pre nový prístup k tvorbe, ktorá vychádza z inšpirácií daných priestorov a prezentuje alternatívne formy divadla, s cieľom udržania kontinuity divadelnej kultúry, nových umeleckých foriem s celoslovenským a medzinárodným významom s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

Festival Divné veci sa vyznačuje nekonvekčnosťou a originalitou, je situovaný v prostredi mesta Stará Turá a Trenčín. 

Festival má aj enviromentálno-vzdelávací charakter. Festival každoročne sadí festivalový strom, realizuje workshopy a prednášky na environmentálne témy.

Program 9. ročníka festivalu a viac info: https://divneveci.sk