logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

FESTIVAL ARTWIFE 2024: ZRANITEĽNOSŤ

Siedmy ročník Festivalu ArtWife bude venovaný téme Zraniteľnosť. Prostredníctvom zvolenej témy chce festivalová dramaturgia priniesť skúsenosti a poznania žien (nielen), ktoré sa ocitli na okraji spoločnosti. Zraniteľnosť sa často používa ako pojem pre označenie slabiny alebo nedostatku, teda niečo rizikové, čo treba umlčať a zneviditeľniť. Ženy sú, historicky takmer nepretržite, definované ako slabšie, a tým pádom aj ľahšie kontrolovateľné. Jedným z cieľov dramaturgie je ukázať, že zraniteľnosť nie je slabosť, práve naopak, že v sebe často ukrýva odhodlanie a silu. Odprezentované budú príbehy, skúsenosti a umelecké výpovede o ženách, ktoré sú často viacnásobne diskriminované, žien migrantiek, samoživiteliek, telesne i duševne znevýhodnených, queer žien, žien vysporiadavajúcich sa so starnutím atď. Snahou podujatia je tak opäť dať priestor hlasom dlhodobo umlčiavaným, ostrakizovaným, zabudnutým a zároveň premýšľať o tom, ako toto spoločenské status quo meniť.

Hostia: Lovisa Gunnardottir, Evita Manji, Saša Uhlová, Jasna Zmak, Alice Koubová, Kateřina Kolářová, Tomáš Janypka, Sárka Homfray, Vojtik, Cherym, Julia Sokolová, Marek Torčík, Eva Priečková, Alžbeta Stančáková, Amelie Siba, Kozmos a ďalší

Viac: https://www.dieradosveta.sk/program/festival-artwife-2024-zranitelnost/.