logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Festival AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie je medzinárodný multižánrový festival plný divadla, hudby, tanca, výtvarného umenia aj literatúry. Na konci leta vlieva energiu do ulíc atmosférickej Banskej Štiavnice a každý jej kút napĺňa tým najlepším zo slovenského i svetového umenia. 8. ročník sa uskutoční 22. – 24. 9. 2023.

AMPLIÓN KABARETNÝ

Kabaret nie je mŕtvy, žije! Len zo seba oklepal všetko zastarané a pre dnešných divákov ťažkopádne, aby na pódium predstúpil v novom modernom kostýme. Zoznámte sa s Novým kabaretom! Aj ten baví diváka slovom, tancom, spevom, artistickými kúskami a ďalšími formátmi, ktorých hranice sa však nebojí prekračovať a často aj zmazať a  posúvať do nových rovín. Taký kabaret nás baví, taký kabaret ponúkame našim divákom.

AMPLIÓN POULIČNÝ

Z ulice do divadla, z divadla na ulicu. Počas AMPLIÓNu ulice Banskej Štiavnice skutočne ožívajú! Množstvom happeningov, pouličnými číslami a produkciami medzinárodných umelcov, výtvarnými inštaláciami, tancom a najmä hudbou. Veríme tomu, že umenie nemá byť uzavreté za dverami divadiel. Má smelo prichádzať za svojimi divákmi a komunikovať s nimi v prirodzenom prostredí. A my mu v tomto duchu dávame príležitosť.

AMPLIÓN ANGAŽOVANÝ

Festival vznikol z potreby podporiť slobodu umeleckého vyjadrenia v súčasnej slovenskej spoločnosti. Uskutočňujeme to spôsobom, ktorý je nám najbližší – akčným umením. Pouličné happeningy, interaktívne predstavenia a aktuálne diskusie ponúkame divákom s hlavným cieľom – inšpirovať ich ku kritickému mysleniu a prebudiť v nich záujem o spoločenskú zodpovednosť.

Viac info a limitovaná ponuka permanentiek: https://amplion.eu.