logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Hlavnou myšlienkou je vytvárať festivalový priestor amatérskym divadlám, rozvíjať dramaturgiu FAD ako komunitného festivalu s medzinárodnou účasťou, divadelne experimentovať a nebáť sa rôznorodosti v najširšom kontexte umenia, hľadať inovatívne formy práce s tínedžerským publikom prostredníctvom divadla s dôrazom na rozvoj kritického myslenia, reflektovať potreby mladého divadla a mladého diváka.  

Festival je určený prioritne pre neprofesionálne divadlá mladých Nitrianskeho kraja, ale aj za hranicami kraja a Slovenskej republiky.

V rámci 9. ročníka sú pre vás pripravené:

Divadelné predstavenia /experimenty

Odborné diskusie s tvorcami a divákmi

Divadelné workshopy

Medzinárodný seminár: Komunitné divadlo / rôznorodosť a mladé publikum

Zahraničné komunitné divadlá a hostia

Hudobná produkcia

Výstavy  

Viac na stránke Krajského osvetového strediska v Nitre: https://www.kosnr.sk/kalendar-podujati/653-fad-2023-festival-amaterskeho-divadla