logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR je jediný festival v Európe zameraný na divadlá, v ktorých hrajú ľudia bez domova a inak sociálne vylúčení či znevýhodnení ľudia.

Vytvára priestor, kde môžu divadelné zoskupenia pracujúce s marginalizovanými skupinami obyvateľstva prezentovať širokej verejnosti originálne divadelné predstavenia. Zviditeľňuje sociálne témy, prispieva k prekonávaniu stereotypov a predsudkov, ktoré voči ľuďom bez domova a inak znevýhodneným osobám existujú, a pomáha pri ich resocializačnom procese a inklúzii.

17. ročník festivalu sa opäť uskutoční v Pisztoryho paláci a bude hostiť divadlá z V4 a Talianska.

Viac info: http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/ERROR_23.html.