logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Medzinárodný festival participatívneho umenia a rozvoja publika

Pilotný projekt v rámci divadla na Slovensku, prvý v danej oblasti, ktorý sa bude konať od septembra do decembra (vždy dva dni v danom mesiaci) pre inú vekovú kategóriu detí a pedagogických pracovníkov/pracovníčok venujúcich sa deťom a mládeži, ako aj verejnosti.

Počas festivalu sa budú konať vzdelávacie workshopy obsahujúce témy – ako využiť divadlo a potenciál divadla v školskej a osobnej praxi, ako prostredníctvom divadelných techník cielene rozvíjať kreativitu a emocionálny, mentálny rast osobnosti. Vzdelávacie aktivity sú úzko napojené na divadelné predstavenia s diskusiami – analýzami tém diela a estetického a etického zážitku z divadla.

Na EDUFESTE vystúpia slovenské, české a ukrajinské divadlá a významní odborní lektori/ významné odborné lektorky z oblasti vzdelávania divadlom, rozvoja kreativity, ľudsko-právnych tém z Čiech, Ukrajiny, Slovinska, Slovenska a Veľkej Británie.

Na záver festivalu sa uskutoční medzinárodné kolokvium Inovatívne metódy spolupráce škôl, divadla a verejnosti založené na zážitku a participácii.

EDUFEST vzniká v spolupráci s rôznymi divadlami, vzdelávacími združeniami, napr. DOX Praha, EduDráma Bratislava, Divadelný ústav, Kunsthalle Praha, Post bellum a pod. Záštitu nad festivalom prevzala ministerka kultúry Silvia Hroncová.

Viac na stránke BDnR: https://bdnr.sk/edufest/.