logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Drama Queer je divadelný festival dôkladne vyberaných performance dotýkajúcich sa tematiky LGBTI+.

Divadelný festival DRAMA QUEER prostredníctvom prehliadky divadelných inscenácií s LGBTI/Q (lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových, intersexuálnych a queer ľudí) tematikou rozpráva a zviditeľnuje životy LGBTI/Q ľudí v spoločnosti. Zmierňuje homofóbiu/transfóbiu/bifóbiu, ktorá v súčasnosti naberá opäť na obrátkach. Ide o jedinečnú udalosť, ktorá sa nikdy predtým na Slovensku nerealizovala.

Vytvárame priestor pre novú formu divadla, a to queer divadla, pre ľudí, ktorí boli predtým neexistujúci, neviditeľní, ktorí hľadajú miesto pre svoju identitu (či už vo vzťahu k sexuálnej orientácii, alebo rodovej identite). V tomto priestore ich identita nebude vnímaná cez kľúčovú dierku hanby, traumy a poníženia, ale ako niečo osobité v štruktúre ich životov. 

Festival Drama Queer je tu pre širokú verejnosť, LGBTI/Q komunitu, študentov a študentky, mládež a všetkých, ktorí majú záujem oslavovať jedinečnosť života.

Záštitu nad festivalom Drama Queer 2023 prebrali prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ministerka kultúry Slovenskej republiky Silvia Hroncová a primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Patrónom festivalu je významný slovenský režisér Marián Amsler.

Drama Queer 2023 sa bude konať 19. – 28. októbra 2023 v bratislavských divadlách a kultúrnych priestoroch.

Viac: https://duhovyrok.sk/drama-queer/.