logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Nesúťažný divadelný festival Dotyky a spojenia vytvára platformu na prezentáciu najinšpiratívnejších divadelných inscenácií, ktoré vznikli v období jedného roka (od apríla predchádzajúceho roku do apríla aktuálneho roku). Výber inscenácií je v gescii dramaturgickej rady festivalu, ktorá okrem jednotlivých inscenácií sleduje aj najvýraznejšie trendy či problémy divadla na Slovensku.

Divadelníkom tak festival ponúka možnosť získať prehľad o tvorbe kolegov a konfrontovať sa s ňou.

Program zahŕňa tvorbu zriaďovaných aj nezriaďovaných divadiel, tvorbu divadla pre deti a násťročných, ako aj tvorbu študentov umeleckých škôl. Festival ponúka priestor na diskusie o divadle – podnecuje reflexiu divadla a vytvára priestor na dialóg tvorcov, kritikov, teoretikov a divákov.

Patrónmi 19. ročníka festivalu sú Marija Havran a Jozef Ciller. „Poviem to možno za nás viacerých. Ako výtvarníci pracujeme v divadle, ale sme skrytí v zákulisí. Nie sme tí, o ktorých ľudia vedia, ktorých poznajú. Často možno ani netušia, že existujeme. Je veľmi milé ukázať, že v divadle pracujú aj títo ľudia,“ reagovala na ponuku stať sa patrónkou festivalu Marija Havran. Prof. Jozef Ciller sa pridáva: „Divadelný festival je nedocenená vec, pretože svet zomiera na nedostatok dialógu. Začína to dnes už v rodine, pokračuje cez mesto, štát, medzinárodné súvislosti. Festival je vlastne taká zvláštna príležitosť, kde v niekoľkých rovinách vznikajú stretnutia.“

19. ročník Dotykov a spojení sa uskutoční 24. – 29. júna v Martine.

Program, vstupenky a ďalšie informácie: https://www.dotykyaspojenia.sk/.