logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

29. ročník prehliadky neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých
Divadelné dni pod Slovenskou bránou – memoriál bratov Držíkovcov sa uskutoční 15. – 17. 9. 2023 v Tlmačoch.

Divadelné dni pod Slovenskou bránou sú koncipované ako prehliadka ochotníckych divadelných súborov, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého žánru a ich adresátom je dospelé a detské publikum.

Prehliadka tvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu ochotníckych divadelných súborov mladých a ochotníckych divadelných súborov dospelých. Organizátor predpokladá uvedenie minimálne šiestich divadelných inscenácií v termíne od 15. – 17. 9. 2023.

Program ponúka okrem súťažných divadelných inscenácií aj OFF PROGRAM, rozborové semináre, cenu Divácke oko a hlavnú cenu (o držiteľovi rozhoduje porota zložená zo zástupcov každého súboru zaradeného do programu).

Viac info: https://www.facebook.com/divadelnedni/