logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Svetový deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov (1966), odporúčania o postavení učiteľov. V medzinárodnom kontexte sa slávi 5. októbra.

Na Slovensku a v Čechách je Deň učiteľov 28. marca – na počesť Jana Amosa Komenského, ktorý sa v tento deň narodil.

Svetový deň učiteľov má byť svedectvom ocenenia prínosu pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti. V každej spoločnosti. V dnešnej o to viac.