logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Bezplatný seminár umeleckého prednesu je určený pre pedagógov slovenského jazyka. Bude rozdelený na dve časti – prezentáciu a workshop – a prevedie vás ním lektorka Mgr. Eliška Sadíleková.

Seminár sa uskutoční 14. marca 2024 v rámci V. ročníka multižánrového festivalu tvorivosti TVOR•BA v Bratislave.

Registrácia: do 8. marca 2024.

Tematické okruhy:

Viac informácií: https://www.nocka.sk/pozvanka-na-seminar-cesta-k-detskemu-prednesu/.