logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany súťažnou formou prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, poskytuje priestor vzájomnej konfrontácii výsledkov umeleckej tvorby recitátorov, objavuje mladé recitátorské talenty a systematickou prácou formou vzdelávacích seminárov a tvorivých dielní usmerňuje ich odborný rast. Popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte.

Jubilejný 30. ročník sa uskutoční 8. – 10. decembra 2023 v Chynoranoch.

Viac: https://www.beniakovechynorany.sk/?fbclid=IwAR3hWELOdAuuX5tDeCmcSc1KErxz9EfL8XCjCgnwb8OuLJh693JtI6vEBJ8