logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# ZUŠ J. Rosinského v Nitre

NA SCÉNU 2024. Otvorený a odvážny prístup, dramaturgické a režijné experimenty

Podujatie definuje bohatá účasť súborov mladých a ich otvorený a veľmi odvážny prístup k tvorbe. Ten sa črtá v dramaturgii, réžii aj herectve. Divadelné súbory mladých z Nitrianskeho kraja sa snažia tvoriť autorsky a kolektívne, prípadne autorsky pretvárať a dekonštruovať už existujúce predlohy. Neboja sa vykročiť mimo zóny tradičných inscenačných princípov, hraných príbehov s lineárnym dejom a klasického stvárňovania postáv. Naopak, testujú a neustále posúvajú svoje tvorivé hranice, hľadajú diela a tituly, ktoré by najzreteľnejšie odrážali ich životný pocit. Veľkým prínosom a bonusom je pozvanie hosťov z profesionálnej divadelnej sféry (tanečná inscenácia Zóna citu od tvorcov z tanC o. z.) i zo zahraničia (inscenácia Macario od divadelného súboru TERMINUS A QUO z poľského mesta Nowa Sól), čím organizátori deklarujú vyššie dramaturgické ambície.
Čím sa prezentovalo divadlo mladých v rámci Festivalu divadla mladých FEDIM 2024 a s čím divadlo dospelých v rámci Belopotockého Mikuláša 2024? Nájdete v hodnotení porotkýň Zuzany Timčíkovej, Alexandry Rychtarčíkovej a Dominiky Horváthovej.

VIAC INFO ↓
Slávnostné otvorenie. Foto: Peter Bednár

Festival amatérskeho divadla či skôr showcase z divadelnej dielne ZUŠ J. Rosinského?

Aké bolo FAD-ko (ako Festival amatérskeho divadla domácky nazývajú nitrianski divadelníci združení okolo tamojšej ZUŠ-ky a osvety)? Zuzana Timčíková, členka poroty, píše: „Tón festivalu udalo jeho nekonvenčne poňaté otvorenie. Riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre a hlavná koordinátorka festivalu Silvia Bartáková namiesto zdĺhavých klišé príhovorov prenechali priestor práve mladým tvorcom združeným okolo ZUŠ J. Rosinského. Tí si pripravili zábavne ladený performatívny vstup, v ktorom priam recesisticky otvárali rôzne veci – od balíčka orieškov až po téglik jogurtu, ktorého obsah si následne performer demonštratívne vylial na hlavu. Scénické diela z tvorby súborov zo ZUŠ J. Rosinského poukazujú na inšpiratívne spojenia pedagógov, bývalých absolventov či súčasných žiakov školy, kde sa veľká miera otvorenosti vo vzájomných vzťahoch následne odráža v odvážnych témach či autorskom kolektívnom prístupe.“

VIAC INFO ↓