logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# Valentín Beniak

Július Krajčík. Foto: Jakub Kovalík

Beniakove Chynorany sú úprimným pokusom prehĺbiť, skvalitniť a zintenzívniť úroveň ľudskej i umeleckej komunikácie

Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany sa v decembri 2023 konal už po tridsiatykrát. Krátko po tom, presne 19. februára si v Chynoranoch pripomínali 130. výročie narodenia svojho rodáka, významného slovenského básnika Valentína Beniaka.
Cesta tridsaťročného festivalu, dnes už plne etablovaného v umeleckom i odbornom povedomí, ktorý každoročne počas troch festivalových dní prináša nielen súťaž v umeleckom prednese poézie, ale aj bohatý kultúrny program, v našich podmienkach nebola ľahká. Vďaka zanietenosti zakladateľov a neopakovateľne prajnej atmosfére sa festival pomaly profiloval a nachádzal si miesto medzi recitátormi, laickou i odbornou verejnosťou.
O ceste Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany až k podobe, ktorú poznáme dnes, sa s jeho zakladateľom a súčasne riaditeľom Júliusom Krajčíkom rozprávala Martina Koval Majerníková.

VIAC INFO ↓