logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# Patrik Krebs

Trochu iná Antigona

V rámci projektu A.N.T.Y.G.O.N.E. (Arts aNd Theatre for YounG peOple NEeds) vznikla v Divadle bez domova inscenácia Antigona. Tvorivý tím sa v nej snažil priblížiť divadelnej poetike antického Grécka a prepojiť tézy Sofoklovej tragédie so súčasnou situáciou na Slovensku.
Viac v recenzii divadelnej kritičky Dominiky Dudášovej.

VIAC INFO ↓