logotyp: JAVISKO.sk

RUBRIKY

# Medzibrodské kočovné divadlo

DS Na skok (Raslavice): Tri śestri

55. Palárikova Raková

Počas 55. Palárikovej Rakovej, národnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, sa v súťažnej sekcii predstavili štyri divadelné zoskupenia. Každé z nich prinieslo originálnu a autentickú umeleckú výpoveď, svojbytnú poetiku, tému a tiež špecifický pohľad na réžiu, prácu s priestorom, hereckú tvorbu.

VIAC INFO ↓