logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# Ľubomír Scherhaufer

Ochotnícke divadlo Jakuba Grajchmana, Hybe: Všetko o ženách. Foto: archív RKC v Prievidzi

Festival, ktorý stále má zmysel

„Festival Stanislava Chrena je vďaka kvalitným inscenáciám nástojčivým potvrdením tézy, ako stále potrebujeme divadlo, divadelné prehliadky a festivaly. A hoci je zameraný na seniorské a dedinské divadlo, bolo by tragické vnímať tieto označenia ako menejhodnotné alebo pre samotné divadlo zbytočné. (…) rozličné divadelné poetiky a žánre dokážu vedľa seba existovať a napĺňať onen základný shakespearovský imperatív o zrkadle doby alebo osvietenský ideál morálnej inštitúcie národa. Tolerantný duch postmodernistickej plurality, ako prízvukoval výkonný organizátor, „dobrý duch“ festivalu a metodik RKC v Prievidzi Miroslav Hronec, si zasluhuje našu stálu pozornosť a ochranu.“
Viac o Festivale Stanislava Chrena venovanom významnému divadelníkovi, editorovi, organizátorovi divadelných podujatí, školení a festivalov S. Chrenovi sa dočítate vo festivalovej reflexii Michala Babiaka.

VIAC INFO ↓