logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# Jednosmerka pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre

Slávnostné otvorenie. Foto: Peter Bednár

Festival amatérskeho divadla či skôr showcase z divadelnej dielne ZUŠ J. Rosinského?

Aké bolo FAD-ko (ako Festival amatérskeho divadla domácky nazývajú nitrianski divadelníci združení okolo tamojšej ZUŠ-ky a osvety)? Zuzana Timčíková, členka poroty, píše: „Tón festivalu udalo jeho nekonvenčne poňaté otvorenie. Riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre a hlavná koordinátorka festivalu Silvia Bartáková namiesto zdĺhavých klišé príhovorov prenechali priestor práve mladým tvorcom združeným okolo ZUŠ J. Rosinského. Tí si pripravili zábavne ladený performatívny vstup, v ktorom priam recesisticky otvárali rôzne veci – od balíčka orieškov až po téglik jogurtu, ktorého obsah si následne performer demonštratívne vylial na hlavu. Scénické diela z tvorby súborov zo ZUŠ J. Rosinského poukazujú na inšpiratívne spojenia pedagógov, bývalých absolventov či súčasných žiakov školy, kde sa veľká miera otvorenosti vo vzájomných vzťahoch následne odráža v odvážnych témach či autorskom kolektívnom prístupe.“

VIAC INFO ↓