logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# Elena Bakošová

Divadlo Na skok, Raslavice: Mária Stuart. Foto: Michal Lašut

O troch divadelných dňoch

„XXXI. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2023 sa vo viacerých predstaveniach a zložkách jednotlivých inscenácií čiastočne priblížil k hľadaniu a napĺňaniu podstaty kresťanského divadla, ktoré na pravdu, dobro a krásu nechce rezignovať,“ píše v správe z festivalu Martin Timko
Prečítajte si reflexiu ostatného ročníka, ktorým Gorazdov Močenok vstúpil do štvrtej dekády svojej existencie.

VIAC INFO ↓