logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# Elena Bakošová-Zlatošová

Zlatá priadka 2023

Päťdesiatkrát Zlatá priadka

Pri príležitosti 50. výročia Zlatej priadky, súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti, sme položili odborným pracovníčkam divadelného oddelenia Osvetového ústavu/Národného osvetového centra, ktoré sa venovali detskému divadlu a detskej dramatickej tvorivosti, niekoľko otázok. Na otázky, ktoré boli orientačné, odpovedali: Brigita Hamvasová-Koppová, Elena Bakošová-Zlatošová, Iveta Meszárošová-Žáková, Slavka Civáňová a Ľubomír Šárik.

VIAC INFO ↓