logotyp: JAVISKO.sk
Vyhľadať

RUBRIKY

# DŠ RosArt

Marianna Stančoková Foto: archív M. Stančokovej

Divadlo sú ústa, ktorými hovorím

„Divadelné štúdio RosArt je primárne dramaturgicky orientované na inscenovanie súčasnej drámy a hľadanie tém, ktoré rezonujú v dnešných ľuďoch. Cítime potrebu hovoriť o intímnych témach jednotlivca aj celospoločenských témach a našou snahou je prinášať široký diapazón polemických pohľadov. Kladieme otázky a hoci neponúkame presnú odpoveď, ponúkame možnosti náhľadu a nadhľadu.“ – Rozhovor s režisérkou, dramaturgičkou a manažérkou Divadelného štúdia RosArt v Ružomberku Mariannou Stančokovou.

VIAC INFO ↓